Số lượt truy cập:   681198


Những điều ngư dân cần biết trong hoạt động thuỷ sản(Kỳ 4)
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 14/09/09-10:33:00

(ĐCSVN) - Phần 2 của “Những điều ngư dân cần biết trong hoạt động thuỷ sản” xin giới thiệu với quý độc giả những nội dung về hoạt động thủy sản và phòng, chống bão trên biển. Trong đó, phần A gồm 18 câu hỏi – đáp về hoạt động thủy sản.


* Xem kỳ 1 /  xem kỳ 2 / xem kỳ 3

 

Phần 2

VỀ HOẠT ĐỘNG THUỶ SẢN VÀ PHÒNG, CHỐNG BÃO TRÊN BIỂN

A. VỀ HOẠT ĐỘNG THUỶ SẢN

Câu hỏi 47: Nguồn lợi thuỷ sản là gì, ai sở hữu nguồn lợi thuỷ sản?

Trả lời: Nguồn lợi thuỷ sản là tài nguyên sinh vật trong vùng nước tự nhiên, có giá trị kinh tế, khoa học để phát triển nghề khai thác thuỷ sản, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

Nguồn lợi thuỷ sản là tài nguyên thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý. Tổ chức, cá nhân có quyền khai thác thuỷ sản theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 48: Loại đất nào được gọi là đất để nuôi trồng thuỷ sản?

Trả lời: Đất để nuôi trồng thuỷ sản là đất có mặt nước nội địa, bao gồm ao, hồ, đầm, phá, sông, ngòi, kênh, rạch; đất có mặt nước ven biển; đất bãi bồi ven sông, ven biển; bãi cát, cồn cát ven biển; đất sử dụng cho kinh tế trang trại; đất phi nông nghiệp có mặt nước được giao, cho thuê để nuôi trồng thuỷ sản.

Câu hỏi 49: Nguyên tắc hoạt động thuỷ sản là gì?

Trả lời: Có 3 nguyên tắc cơ bản đối với hoạt động thuỷ sản:

1. Bảo đảm hiệu quả kinh tế gắn với bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, tính đa dạng sinh học; bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên. Việc phát triển các lĩnh vực trong hoạt động thuỷ sản phải theo quy hạch, kế hoạch phát triển ngành Thuỷ sản trong phạm vi cả nước và của từng địa phương.

2. Chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ tác hại của thiên tai và dịch bệnh thuỷ sản; bảo đảm an toàn cho người, tàu cá, công trình và thiết bị trong hoạt động thuỷ sản.

3. Hoạt động thuỷ sản phải kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên sông, biển; tuân theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Câu hỏi 50: Khi đóng mới, cải hoán tàu cá có phải xin phép cơ quan nào không?

Trả lời: Tổ chức, cá nhân đóng mới, cải hoán tàu cá thuộc diện đăng kiểm, bao gồm các loại tàu cá lắp máy có tổng công suất từ 20 cv trở lên hoặc tàu cá không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15 m trở lên, phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và phê duyệt hồ sơ thiết kế tàu; tàu cá được đóng mới, cải hoán phải bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật; tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường.

Bộ Thuỷ sản (Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản) cho phép và phê duyệt hồ sơ thiết kế đóng mới, cải hoán và đăng kiểm tàu cá có chiều dài đường nước thiết kế từ 20 mét trở lên; cơ quan quản lý nhà nước về thuỷ sản cấp tỉnh (các Chi cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, thuỷ sản cấp tỉnh) cho phép và phê duyệt hồ sơ thiết kế đóng mới, cải hoán và đăng kiểm tàu cá có chiều dài đường nước thiết kế dưới 20 mét.

Câu hỏi 51: Những loại tàu cá nào phải đăng ký tàu cá, đăng ký thuyền viên tàu cá và cơ quan nào thực hiện việc đăng ký?

Trả lời: Tất cả tàu cá, bao gồm tàu thuyền và các cấu trúc nổi khác chuyên dùng cho khai thác, nuôi trồng, bảo quản, chế biển thuỷ sản đều phải được đăng ký; tên tàu, số đăng ký tàu phải được ghi trên thân tàu theo quy định của Bộ Thuỷ sản.

Bộ Thuỷ sản (Cơ quan thực thi là Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản) thống nhất quản lý việc đăng ký tàu cá và đăng ký thuyền viên tàu cá, quy định chức danh thuyền viên tàu cá trong phạm vi cả nước; thực hiện việc đăng ký tàu cá, thuyền viên tàu cá của đơn vị trực thuộc Bộ Thuỷ sản, đơn vị thuộc các bộ, ngành khác, đơn vị vũ trang nhân dân làm kinh tế; tàu cá của Việt Nam khai thác thuỷ sản ở ngoài vùng biển của Việt Nam.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (Cơ quan thực thi là Chi cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, thuỷ sản cấp tỉnh) tổ chức thực hiện việc đăng ký tàu cá, thuyền viên tàu cá của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Thuỷ sản, trừ tàu cá, thuyền viên tàu cá do Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trực tiếp đăng ký.

Câu hỏi 52: Nguyên tắc khai thác thuỷ sản là gì?

Trả lời: Có 3 nguyên tắc định hướng và 2 nguyên tắc cơ bản khi tham gia khai thác thuỷ sản, đó là:

Nguyên tắc định hướng:

1. Khai thác nhưng không gây tổn hại, đảm bảo cho các thế hệ mai sau được quyền tiếp cận, hưởng thụ những gì mà thiên nhiên ban tặng.

2. Bảo đảm phân chia hài hoà lợi ích mà thiên nhiên ban tặng giữa các đối tượng được thừa hưởng.

3. Khắc phục hậu quả, phục hồi lại những gì mà con người làm tổn hại, gây ra đối với nguồn lợi và môi trường sống của các loài thuỷ sinh vật.

Nguyên tắc khi tham gia khai thác:

1. Khai thác thuỷ sản ở vùng biển, sông, hồ, đầm phá và các vùng nước tự nhiên khác phải bảo đảm không làm cạn kiệt nguồn lợi thuỷ sản; phải tuân theo quy định về mùa vụ khai thác, thời hạn khai thác, vùng khai thác, chủng loại và kích cỡ thuỷ sản được khai thác, sản lượng cho phép khai thác hàng năm và phải tuân theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Sử dụng các loại ngư cụ, phương tiện khai thác thuỷ sản có kích cỡ phù hợp với các loài thuỷ sản được phép khai thác.

Câu hỏi 53: Khi tham gia khai thác thuỷ sản có cần giấy phép khai thác thuỷ sản không? điều kiện được cấp giấy phép là gì và cơ quan nào cấp?

Trả lời: Tổ chức, cá nhân khai thác thuỷ sản phải có Giấy phép khai thác thuỷ sản, trừ trường hợp cá nhân khai thác thuỷ sản bằng tàu cá có trọng tải dưới 0,5 tấn hoặc không sử dụng tàu cá. Điều kiện để được cấp giấy phép:

1. Có đăng ký kinh doanh khai thác thuỷ sản, do cơ quan có thẩm quyền ngành kế hoạch và đầu tư cấp;

2. Có tàu cá đã đăng ký, đăng kiểm do Cục hoặc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, thuỷ sản cấp;

3. Có ngư cụ phương tiện khai thác phù hợp;

4. Thuyền trưởng, máy trưởng trên tàu cá phải có văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo quy định của pháp luật.

Cơ quan cấp giấy phép

1. Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuộc Bộ Thuỷ sản cấp và thu hồi giấy phép đối với các tổ chức sau đây:

a) Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc Bộ Thuỷ sản;

b) Các doanh nghiệp, tổ chức trực thuộc các Bộ, ngành Trung ương khác;

c) Các doanh nghiệp, tổ chức làm kinh tế thuộc các lực lượng vũ trang.

2. Chi Cục Thuỷ sản hoặc Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp, thu hối giấy phép đối với các tổ chức, cá nhân có tàu cá đăng ký tại tỉnh, trừ các tàu cá thuộc các tổ chức do Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cấp.

Câu hỏi 54: Những trường hợp nào giấy phép khai thác thuỷ sản bị thu hồi?

Trả lời: Tổ chức, cá nhân khai thác thuỷ sản bị thu hồi giấy phép khai thác thuỷ sản trong trường hợp sau đây:

1) Không còn đủ điều kiện qui định được cấp giấy phép khai thác thuỷ sản, bao gồm: giấy đăng ký kinh doanh khai thác thuỷ sản; giấy đăng ký, đăng kiểm; ngư cụ, phương tiện khai thác phù hợp; thuyền trưởng, máy trưởng trên tàu cá phải có văn bằng chứng chỉ phù hợp theo quy định của pháp luật;

2) Vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Thuỷ sản về khai thác thuỷ sản hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động thuỷ sản ba lần trong thời hạn của giấy phép khai thác thuỷ sản;

3) Tẩy xoá, sửa chữa nội dung giấy phép khai thác thuỷ sản;

4) Có hành vi vi phạm khác mà pháp luật quy định phải thu hồi giấy phép khai thác thuỷ sản.

Câu hỏi 55: Nhà nước có những chính sách gì đối với việc tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển?

Trả lời:

Về Khai thác thuỷ sản ven bờ?

Nhà nước có chính sách tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp trong hoạt động khai thác thuỷ sản ở vùng biển ven bờ và cơ cấu nghề nghiệp giữa các nghề khai thác, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản, nghề nông, nghề rừng, nghề dịch vụ.

Tổ chức, cá nhân khai thác thuỷ sản ven bờ khi chuyển đổi sang khai thác thuỷ sản xa bờ, nuôi trồng thuỷ sản thì được hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ vốn giao đất, mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản theo chính sách của Nhà nước.

Khai thác thuỷ sản xa bờ?

Nhà nước có chính sách đồng bộ về đầu tư, đào tạo nghề, xây dựng hệ thống thông tin liên lạc, điều tra nguồn lợi, dự báo ngư trường dịch vụ hậu cần, tổ chức các hình thức sản xuất phù hợp để khuyến khích tổ chức, cá nhân phát triển khai thác thuỷ sản xa bờ.

Tổ chức, cá nhân đầu tư vào hoạt động khai thác thuỷ sản xa bờ được áp dụng theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước và được hưởng các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước.

Khai thác thuỷ sản ở ngoài vùng biển của Việt Nam?

Nhà nước khuyến khích tổ chức cá nhân Việt Nam khai thác thuỷ sản ở vùng biển quốc tế, vùng biển của quốc gia khác trên nguyên tắc phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phải tuân theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, tuân theo các quy định của luật này, các quy định khác của pháp luật có liên quan của Việt Nam và pháp luật của quốc gia mà tàu cá đến khai thác.

Câu hỏi 56: Tàu cá nước ngoài có được phép vào hoạt động trong vùng biển của Việt Nam không?

Trả lời: Tàu cá nước ngoài được xem xét cho vào hoạt động trong vùng biển của Việt Nam dựa trên khả năng sản lượng khai thác cho phép hàng năm, theo các hiệp định song phương mà Việt Nam đã ký kết và tuân theo các điều khoản của Công ước quốc tế về Luật biển, điều ước quốc tế khác mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Tàu cá nước ngoài chỉ được tiến hành hoạt động trong vùng biển của Việt Nam, khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam (Cục Khai

thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản) cấp giấy phép hoạt động thuỷ sản và phải tuân theo các quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Câu hỏi 57: Tổ chức, cá nhân tham gia khai thác hải sản có những quyền gì?

Trả lời:

1) Khai thác thuỷ sản theo nội dung ghi trong giấy phép khai thác thuỷ sản.

2) Được cơ quan chuyên môn thông báo kịp thời về tình hình diễn biến thời tiết; được thông báo về nguồn lợi thuỷ sản, thông tin về hoạt động thuỷ sản, thị trường thuỷ sản và hướng dẫn về kỹ thuật khai thác thuỷ sản.

3) Được Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp do thành quả lao động và kết quả đầu tư trong khai thác thuỷ sản.

4) Có các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 58: Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi tham gia khai thác thuỷ sản là gì?

Trả lời:

1) Thực hiện các quy định ghi trong giấy phép khai thác thuỷ sản.

2) Nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

3) Đánh dấu ngư cụ đang được sử dụng tại ngư trường bằng đấu hiệu dễ nhận biết theo quy định của Bộ Thuỷ sản.

4) Tuân thủ sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng, cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

5) Phải cứu nạn khi gặp người, tàu thuyền bị nạn.

6) Tuân theo các quy định về quản lý vùng khai thác, bảo vệ trật tự, an ninh trên địa bàn khai thác.

7) Phát hiện, tố giác, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thuỷ sản.

8) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

9) Tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác thuỷ sản phải báo cáo khai thác thuỷ sản với cơ quan quản lý thuỷ sản ở địa phương nơi đăng ký tàu cá.

10) Phải tuân theo quy định của pháp luật về phòng, tránh thiên tai; phải có đủ trang thiết bị an toàn theo quy định của pháp luật; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, tránh, giảm nhẹ tác hại của thiên tai; tham gia cứu hộ, cứu nạn.

11) Đối với loại tàu cá mà theo quy định của Bộ Thuỷ sản, thuyền trưởng phải có bằng thuyền trưởng, thì khi hoạt động khai thác thuỷ sản thuyền trưởng có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc ghi nhật ký khai thác thuỷ sản.

12) Chủ tàu có trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc đối với thuyền viên làm việc trên tàu cá khai thác thuỷ sản xa bờ. Nhà nước có chính sách khuyến khích đối với chủ tàu tự nguyện mua bảo hiểm thân tàu.

Điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thuyền viên được thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Câu hỏi 59: Điều kiện nuôi trồng thuỷ sản là gì?

Trả lời: Tổ chức, cá nhân nuôi trồng thuỷ sản phải có các điều kiện sau đây:

1) Địa điểm xây dựng cơ sở nuôi trồng thuỷ sản theo quy hoạch;

2) Cơ sở nuôi trồng thuỷ sản phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật về nuôi trồng thuỷ sản; tiêu chuẩn vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

3) Sử dụng các loại thức ăn, thuốc thú y bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về thú y.

Câu hỏi 60: Tổ chức, cá nhân nuôi trồng thuỷ sản có quyền, nghĩa vụ gì?

Trả lời:

quyền:

1) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nuôi trồng thuỷ sản, mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản.

2) Được Nhà nước bảo vệ khi bị người khác xâm hại đến quyền sử dụng đất để nuôi trồng thuỷ sản, mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản hợp pháp của mình, được bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh trước khi hết thời hạn được giao, cho thuê theo quy định của pháp luật.

3) Được cơ quan chuyên ngành thuỷ sản phổ biến, đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật mới về nuôi trồng thuỷ sản, kỹ thuật sản xuất giống thuỷ sản mới, kỹ thuật phòng trừ và phát hiện dịch bệnh thuỷ sản, thông báo về tình hình môi trường và dịch bệnh vùng nuôi trồng thuỷ sản, thông tin về thị trường thuỷ sản.

nghiã vụ:

1) Sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả diện tích đất mặt nước biển được giao, cho thuê để nuôi trồng thuỷ sản và bảo vệ các công trình phục vụ chung cho nuôi trồng thuỷ sản.

2) Thực hiện nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất để nuôi trồng thuỷ sản, mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản theo quy định của pháp luật.

3) Báo cáo thống kê nuôi trồng thuỷ sản theo quy định của pháp luật về thống kê.

4) Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

5) Sử dụng giống thủy sản để nuôi trồng, tái tạo, phát triển nguồn lợi thuỷ sản phải bảo đảm chất lượng theo hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam;

6) Thức ăn, nguyên liệu làm thức ăn nuôi trồng thuỷ sản; thuốc, hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản phải bảo đảm đạt tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn Việt Nam.

7) Tổ chức, cá nhân sản xuất giống thuỷ sản, nuôi trồng thuỷ sản phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh thuỷ sản. Khi dịch bệnh thuỷ sản phát sinh, phải kịp thời có biện pháp xử lý và phải thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn. Thuỷ sản nuôi trồng bị nhiễm bệnh phải được xử lý theo quy định của pháp luật về thú y, pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

8) Giao lại đất để nuôi trồng thuỷ sản, mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản khi có quyết định thu hồi theo qui định của pháp luật.

Câu hỏi 61: Khi nào Nhà nước thu hồi mặt nước biển đã giao, cho thuê để nuôi trồng thuỷ sản?

Trả lời:

Nhà nước thực hiện việc thu hồi toàn bộ hoặc một phần mặt nước biển đã giao, cho thuê để nuôi trồng thuỷ sản trong các trường hợp sau đây:

1) Sử dụng không đúng mục đích;

2) Quá 24 tháng liền mà không sử dụng để nuôi trồng thuỷ sản, trừ trường hợp có lý do chính đáng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

3) Người sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định về sử dụng, giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản;

4) Người sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản tự nguyện trả lại diện tích được giao, thuê;

5) Nhà nước có nhu cầu thu hồi vì mục đích công cộng, quốc phòng và an ninh.

6) Cơ quan nào có thẩm quyền giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản thì có quyền thu hồi mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản đã giao, cho thuê theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 62: Điều kiện phải có đối với cơ sở chế biến thuỷ sản là gì?

Trả lời:

1) Địa điểm xây dựng phải theo quy hoạch;

2) Nhà xưởng, kho chứa, trang thiết bị, dụng cụ chế biến, dụng cụ vệ sinh, hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn và khí thải, trang thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm phải bảo đảm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

3) Trường hợp chế biến thuỷ sản theo phương thức công nghiệp phải có cán bộ, nhân viên kỹ thuật có chuyên môn và trình độ phù hợp;

4) Phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, thực hiện các quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm;

5) Phải bảo đảm chất lượng đã công bố đối với sản phẩm xuất xưởng; phải tự kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm đã công bố, thực hiện quy chế ghi nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật;

6) Không được sử dụng các loại phụ gia, hoá chất thuộc danh mục cấm sử dụng để bảo quản và chế biến thuỷ sản.

7) Nguyên liệu thuỷ sản đưa vào chế biến phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Câu hỏi 63: Các tổ chức, cá nhân khi tham gia sản xuất, cung cấp các sản phẩm thuỷ sản có trách nhiệm, nghĩa vụ gì?

Trả lời:

1) Tổ chức, cá nhân khai thác, nuôi trồng, bảo quản, vận chuyển, chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản phải tuân theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá, pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

2) Không được sử dụng nguyên liệu chế biến không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y.

3) Không sử dụng các loại thuốc thú y, hoá chất, phụ gia chế biến bị cấm sử dụng trong bảo quản, chế biến các sản phẩm thuỷ sản.

4) Nghiêm cấm việc đưa các tạp chất gây độc hại cho con người hay không đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm vào thuỷ sản.

Câu hỏi 64: Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả nào được áp dụng khi xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật thuỷ sản?

Trả lời:

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây :

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền, thấp nhất là 200.000 đồng và cao nhất là 30.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam.

2. Ngoài hình thức xử phạt chính, tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc không thời hạn;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

3. Ngoài các hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung quy định tại khoản 1, khoản 2 của Điều này, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc khôi phục lại nguyên trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra;

b) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường sống, lây lan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra;

c) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện;

d) Buộc tiêu huỷ vật phẩm, vật nuôi, cây trồng gây hại đến sức khoẻ con người, gây hại đến động vật, thực vật thuỷ sản và gây ô nhiễm môi trường. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải chịu mọi chi phí cho việc thực hiện các biện pháp nói trên.

Câu hỏi 65: Những hành vi cấm trong khai thác, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản là gì?

Trả lời:

1. Vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với môi trường sống của các loài thuỷ sản.

2. Khai thác, huỷ hoại trái phép các rạn đá ngầm, rạn san hô, các bãi thực vật ngầm, rừng ngập mặn và hệ sinh cảnh khác; phá huỷ, cản trở trái phép đường di chuyển tự nhiên của các loải thuỷ sản ở sông, hồ, đầm, phá, eo, vịnh.

3. Khai thác các loài thuỷ sản thuộc danh mục cấm kể cả cấm có thời hạn, trừ trường hợp vì mục đích nghiên cứu khoa học được Chính phủ cho phép; khai thác thuỷ sản nhỏ hơn kích cỡ quy định, trừ trường hợp được phép khai thác để nuôi trồng.

4. Lấn, chiếm, xâm hại các khu bảo tồn vùng nước nội địa, khu bảo tồn biển đã được quy hoạch và công bố, vi phạm các quy định trong quy chế quản lý khu bảo tồn.

5. Khai thác thuỷ sản ở khu vực cấm, khu vực đang trong thời gian cấm; khai thác quá sản lượng cho phép.

6. Sản xuất, lưu hành, sử dụng ngư cụ bị cấm; sử dụng loại nghề bị cấm để khai thác thuỷ sản; sử dụng các loại chất nổ, chất độc, xung điện và các phương pháp có tính huỷ điệu khác.

7. Sử đụng các ngư cụ làm cản trở hoặc gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác đang khai thác; thả neo, đậu tàu tại nơi có ngư cụ của tổ chức, cá nhân khác đang khai thác hoặc nơi tàu cá khác ra dấu hiệu đang khai thác, trừ trường hợp bất khả kháng.

8. Vứt bỏ ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên, trừ trường hợp bất khả kháng.

9. Vi phạm các quy định về an toàn giao thông, an toàn của các công trình theo quy định của pháp luật về hàng hải, về giao thông đường thuỷ nội địa và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

10. Vi phạm các quy định về quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản.

11. Chuyển mục đích sử dụng đất, mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản đã được giao, cho thuê mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

12. Nuôi trồng giống thuỷ sản mới khi chưa được Bộ Thuỷ sản cho phép và các loài thuỷ sản thuộc danh mục cấm nuôi trồng.

13. Nuôi trồng thuỷ sản không theo quy hoạch làm cản trở dòng chảy, cản trở hoạt động khai thác thuỷ sản, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của các ngành, nghề khác.

14. Sử dụng thuốc, phụ gia, hoá chất thuộc danh mục cấm sử dụng để nuôi trồng thủy sản, sản xuất thức ăn nuôi trồng thủy sản, chế biến, bảo quản thuỷ sản; đưa tạp chất vào nguyên liệu, sản phẩm thuỷ sản.

15. Thả thuỷ sản nuôi trồng bị nhiễm bệnh vào nơi nuôi trồng hoặc vào các vùng nước tự nhiên.

16. Xả thải nước, chất thải từ cơ sở sản xuất giống thuỷ sản, cơ sở nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở bảo quản, chế biến thuỷ sản mà chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn quy định vào môi trường xung quanh.

17. Chế biến, vận chuyển hoặc đưa ra thị trường các loài thuỷ sản thuộc danh mục cấm khai thác; thuỷ sản có xuất xứ ở vùng nuôi trồng trong thời gian bị cấm thu hoạch; thuỷ sản có dư lượng các chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép; thuỷ sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

18. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuỷ sản thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu.

(Còn nữa)

Báo Đảng cộng sản

CÁC TIN KHÁC
  Xây dựng TCVN “Cá ngừ đại dương – kỹ thuật đảm bảo chất lượng trên tàu cá
  Những điều ngư dân cần biết trong hoạt động thuỷ sản (Kỳ 3)
  Những điều ngư dân cần biết trong hoạt động thủy sản (Kỳ 2)
  Những điều ngư dân cần biết trong hoạt động thủy sản (Kỳ 1)
  1. Tại sao ngư dân cần phải hiểu biết về các thông tin do các đài thông tin duyên hải Việt Nam cung cấp?
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang