Số lượt truy cập:   575384


MỘT SỐ KẾT QUẢ NUÔI HẢI SÂM CÁT TRONG MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 10/08/09-10:04:31

Ảnh: Hải sâm hổ phách (Holothurin thelenota anax) lớn nhất Việt Nam dài 47,5cm và nặng 3,98kg mới được phát hiện tại vùng biển đảo Phú Quý (Bình Thuận) trong chuyến điều tra của đề tài ngày 13/04/2009.


Đề tài “Điều tra nguồn lợi và tình hình khai thác, sử dụng hải sâm ở vùng biển Việt Nam” do Thạc sỹ Vũ Đình Đáp chủ nhiệm đã triển khai phần nội dung về nuôi hải sâm cát trong môi trường tự nhiên để đánh giá tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của hải sâm. Thí nghiệm này đã được triển khai từ tháng 3/2009 và được bố trí trong đăng chắn đặt tại Đảo Khỉ, Hòn Dù, thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang. Diện tích đăng thí nghiệm khoảng 1.500 m2, thả nuôi 900 con hải sâm với cỡ giống từ 5-50 gr/con. Kết quả thí nghiệm từ tháng 3-tháng 5/2009 cho thấy, tốc độ phát triển của hải sâm nuôi trong đăng chắn tốt hơn nuôi trong ao đìa. 

Phòng Thông tin & Hợp tác quốc tế
(www1.ria3.org.vn)
CÁC TIN KHÁC
  Đang triển khai giải pháp bảo vệ nguồn lợi rong mơ
  Nuôi vẹm xanh ở đầm Nha Phu
  Đề phòng những biến đổi thời tiết trong nuôi tôm
  Sản xuất thành công giống hàu biển Thái Bình Dương
  Nuôi thành công cá trắm trong ao nước chảy
  Mô hình nuôi tôm hùm lồng áp dụng phác đồ điều trị bệnh sữa đạt hiệu quả tại Nha Trang
  Nuôi nhím biển “Cầu gai sọ dừa”
  Rong xanh - Kappaphycus striatum (Schmitz) Doty được trồng thử nghiệm thành công tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà
  Cá Mú Cọp một đối tượng nuôi lồng biển có giá trị cao được nuôi thành công tại Nha Trang
  Nuôi cá lăng nha trong lồng bè
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang