Số lượt truy cập:   51732


MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA ĐỀ TÀI “Nghiên cứu đặc điểm sinh học ấu trùng tôm hùm bông (Panulirus ornatus) làm cơ sở cho việc tạo công nghệ sản xuất giống”
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 10/08/09-10:02:16

Đề tài do TS. Nguyễn Thị Bích Thúy làm chủ nhiệm bắt đầu thực hiện từ tháng 1/2009. Phần nội dung nghiên cứu về nuôi tôm bố mẹ trong lồng trên biển đã được triển khai trên bè nuôi đặt tại vùng biển Cam Phúc Nam, thuộc vịnh Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa.


4 thí nghiệm đã được thực hiện bao gồm (a) nuôi tôm hùm bông bố mẹ bằng 3 loại thức ăn khác nhau; (b) nuôi tôm hùm bông bố mẹ ở 3 độ sâu 5m, 6 m và 7m ; (c) nuôi tôm hùm bông bố mẹ theo 3 tỷ lệ giới tính đực/cái là 1:1, 1:3 và 1:5 ; (d) nuôi tôm hùm bông bố mẹ theo 3 mật độ 1con/m2, 3con/m2, 5con/m2 . Kết quả kiểm tra tôm hùm nuôi thí nghiệm trong tháng 5/2009 cho thấy, tốc độ sinh trưởng trung bình của tôm nuôi khoảng 28.86g/con/tháng và tỷ lệ sống trung bình khoảng 94.8%. Tuy nhiên, sự khác nhau giữa các lô thí nghiệm chưa thu được số liệu cụ thể.

Phòng Thông tin & Hợp tác quốc tế
(www1.ria3.org.vn)
CÁC TIN KHÁC
  VẬT LIỆU COMPOSIT CHO TÀU CÁ
  NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SỬ DỤNG, SỬA CHỮA VÀ QUẢN LÝ MÁY CHÍNH TRONG HỆ ĐỘNG LỰC TÀU CÁ XA BỜ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
  TỔNG QUAN NGHỀ LƯỚI VÂY (kỳ cuối)
  TỔNG QUAN NGHỀ LƯỚI VÂY (kỳ 1)
  ĐẦU TƯ HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH CHO ĐỘI TÀU KHAI THÁC XA BỜ TỈNH KHÁNH HÒA THEO NGHỊ ĐỊNH 67/2014/NĐ-CP
  Một số kết quả ban đầu của đề tài “Nghiên cứu áp dụng phương pháp thủy âm đa tần số để xác định đặc tính âm phản hổi của một số loài cá nổi nhỏ ở biển Việt Nam”
  KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN LƯỚI RÊ HỖN HỢP TẠI VÙNG BIỂN VỊNH BẮC BỘ
  Tình hình hoạt động khai thác của các đội tàu ở vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ năm 2008
  Sức chịu tải môi trường thuỷ vực nuôi cá nồng bè ven biển
  Kết quả nghiên cứu bước đầu về khai thác Cá Ngừ Đại Dương giống phục vụ nuôi thương phẩm
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang