Số lượt truy cập:   270603


GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN DANIDA/BSPS/GCF - HP3
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 05/04/08-04:59:37

Chương trình Hỗ trợ khu vực doanh nghiệp (BSPS - Business Sector Program Support) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch DANIDA - Danish International Development Assitance tài trợ đã được ký từ đầu năm 2006 với sự tham gia của một số Bộ, Ban, Ngành và địa phương.


Chương trình BSPS nhằm mục tiêu hỗ trợ quá trình chuyển đổi nền kinh tế Việt nam từ kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Chương trình đã chọn 4 tỉnh nhận hỗ trợ bao gồm: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Hà Tây và Nghệ An. Chương trình đặt ra mục tiêu phát triển là: Phát triển kinh tế toàn diện thông qua không ngừng nâng cao tính cạnh tranh của khối doanh nghiệp.

 

Chương trình BSPS gồm 5 hợp phần:

-    Hợp phần 1: Môi trường kinh doanh cấp tỉnh do Cục Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phụ trách thực hiện.

-    Hợp phần 2: Cải thiện điều kiện lao động do Cục An toàn Lao động - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phụ trách thực hiện.

-    Hợp phần 3: Dịch vụ kinh doanh giúp nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu do Ban Quản lý phụ trách (gồm Đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại diện của Đại Sứ quán Đan Mạch và Đại diện của Hiệp hội doanh nghiệp).

-    Hợp phần 4: Giải quyết tranh chấp thương mại do Tòa án Nhân dân Tối cao phụ trách thực hiện.

-    Hợp phần 5: Nghiên cứu Khối doanh nghiệp do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương /Bộ Kế hoạch và Đầu tư phụ trách thực hiện.

 

Chương trình Hỗ trợ Cạnh tranh Toàn cầu cho Doanh nghiệp Việt Nam (GCF - Global Competitiveness Facility for Vietnamese Enterprises) thuộc Hợp phần 3 của Dự án Hỗ trợ chương trình khu vực doanh nghiệp (BSPS). Tôn chỉ của GCF là hỗ trợ phát triển các Hiệp hội doanh nghiệp và dịch vụ phát triển kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong các lĩnh vực kinh doanh tại bốn tỉnh được lựa chọn là Lâm Đồng, Khánh Hòa, Hà Tây và Nghệ An.

 

Hợp phần 3 có cơ cấu quản lý cao nhất là Ban quản lý với thành phần gồm: đại diện của Bộ KH và ĐT làm trưởng ban, thành viên là đại diện của Đại Sứ quán Đan Mạch và đại diện của Hiệp hội doanh nghiệp.

 

Giúp việc cho Ban quản lý Hợp phần 3 có Văn phòng hợp phần 3 tại Hà Nội là nơi làm việc của cố vấn trưởng nước ngoài.

 

Hợp phần 3 cón có 4 văn phòng chi nhánh tại 4 tỉnh nằm trong Chương trình BSPS. 

Tại Khánh Hòa, GCF lựa chọn hỗ trợ lĩnh vực nghề cá là lĩnh vực sử dụng nhiều lao động và có giá trị xuất khẩu cao. Theo đó, trong số các hoạt động hỗ trợ của mình GCF sẽ hỗ trợ xây dựng một Hiệp hội doanh nghiệp mạnh và phát triển bền vững cho nghề cá Khánh Hòa.


VP Tỉnh hội
CÁC TIN KHÁC
  Kết thúc dự án “Nâng cao năng lực Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa”
  Thể thao Đan Mạch
  ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CẠNH TRANH TOÀN CẦU (GCF) THUỘC HỢP PHẦN 3 CỦA DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (BSPS) TẠI VIỆT NAM
  Văn học Đan Mạch
  Giới thiệu dự án tài trợ của GCF của Công ty TNHH Trí Tín
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang