Số lượt truy cập:   51870


Kết thúc dự án “Nâng cao năng lực Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa”
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 14/07/09-10:32:01

Kết thúc dự án “Nâng cao năng lực Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa” Ngày 2/7/2007, Thỏa thuận Hỗ trợ giữa Chương trình Hỗ trợ Cạnh tranh Toàn cầu cho Doanh nghiệp Việt Nam (GCF) thuộc Hợp phần 3 của Chương trình PSBS của Chính phủ Đan Mạch và Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa (KHAFA) chính thức được ký duyệt.


Dự án “ Nâng cao năng lực Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa” được sự tài trợ GCF với tổng kinh phí là: 1.242.196.000 VND, trong đó KHAFA góp vốn đối ứng là 25% tương ứng 302.549.000VND và GCF tài trợ 75% tương ứng 939.647.000VND và dự án được thực hiện trong 2 năm từ 30/06/2007 đến 30/06/2009.
Mục tiêu của dự án: 1) Tăng cường tính đại diện của KHAFA và mở rộng mạng lưới hội viên; 2) Tăng cường năng lực quản lý của cán bộ quản lý và nhân viên của KHAFA.
I. Tiến độ: Các hoạt động của KHAFA theo bảng Chi tiết thời gian các hoạt động dự án sau:

II. CÁC CHỈ SỐ THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN:

III. Công tác tài chính:
Dự ỏn: “ Nâng cao năng lực hội Nghề cá tỉnh Khánh Hũa” được sự tài trợ GCF qua 2 năm đó đạt được những thành công nhất định, như thỏa thuận giữa Hội Nghề cỏ Khỏnh Hũa (KHAFA) và Chương trỡnh Hỗ trợ Cạnh tranh Toàn cầu cho Doanh nghiệp Việt Nam (GCF) với tổng kinh phớ: 1.242.196.000 VND trong đó vốn góp của GCF là: 939.647.000 VND (tương ứng mức tài trợ : 75%) và vốn góp đối ứng của KHAFA: 302.549.000 VND (tương ứng với mức góp là: 25%).
Dự án được thực hiện trong 2 năm (30/06/2007 – 30/06/2009). Qua 2 năm hoạt động hai bên đó nghiờm tỳc thực hiện theo đúng tiến độ dự án. Kết thúc dự án số tiền GCF đó giải ngõn được: 858.275.320 VND và vốn góp của KHAFA được: 302.549.000 VND.
Một lần nữa KHAFA xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của GCF, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của UBND tỉnh Khánh Hũa, Sở NN&PTNT Khỏnh Hũa và mong rằng KHAFA tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tiếp theo để phỏt triển Hội ngày càng vững mạnh.
IV. Nhận xét và đánh giá:
Nhận xét:
- Về tiến độ: Hàng quý, hàng năm KHAFA đều có báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo quy định của GCF. Trong quá trình thực hiện có một số hoạt động sai khác với Bảng chi tiết thời gian các hoạt động dự án, KHAFA đã xin ý kiến của GCF. Việc điều chỉnh này là phù hợp với tình hình thực tiễn trong quá trình triển khai.
- Các chỉ số kiểm định của dự án: đạt và vượt.
- Về tài chính: Hàng quý, hàng năm KHAFA đều có báo cáo tình hình tài chính thực hiện dự án theo quy định của GCF. Cuối năm 2008, dự án đã được kiểm toán. Những sai sót trong quá trình thực hiện dự án về tài chính, KHAFA đã hoàn tất theo kết luận của Kiểm toán.
Đánh giá:
Dự án:” Nâng cao năng lực Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa” đã đạt được 2 mục tiêu cơ bản là Tăng cường tính đại diện của KHAFA và mở rộng mạng lưới hội viên; Tăng cường năng lực quản lý của cán bộ quản lý và nhân viên của KHAFA.
Sự phát triển mạnh toàn diện của KHAFA như hiện nay, trước tiên phải đánh giá là nhờ sự tài trợ của GCF và sự quyết tâm của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, hội viên của KHAFA.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ có hiệu quả của GCF, Đại Sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở NN&PTNT Khánh Hòa và mong rằng KHAFA tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quý báu trên để triển khai dự án khác./.

VP Tỉnh hội

CÁC TIN KHÁC
  Thể thao Đan Mạch
  ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CẠNH TRANH TOÀN CẦU (GCF) THUỘC HỢP PHẦN 3 CỦA DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (BSPS) TẠI VIỆT NAM
  Văn học Đan Mạch
  Giới thiệu dự án tài trợ của GCF của Công ty TNHH Trí Tín
  Giới thiệu Dự án: “Tăng cường sự tiếp cận của ngư dân đánh bắt cá ngừ đến dịch vụ kỹ thuật và bảo quản lạnh trên tàu đánh bắt cá” của Công ty TNHH Đại Dương
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang