Số lượt truy cập:   574671


Giới thiệu dự án: “Dịch vụ kỹ thuật và con giống bào ngư và tôm chân trắng sạch bệnh cho nông dân” của Công ty Cổ phần Thanh Thanh
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 16/12/08-10:45:42

Công ty Cổ phần Thanh Thanh (TTV3) được thành lập vào ngày 1/07/2005 do ông Nguyễn Duy Thanh làm giám đốc. Bộ phận nuôi trồng thủy sản của Công ty Cổ phần Thanh Thanh hiện nay tập trung vào các hoạt động sau: Cung cấp các loại thủy sản; kinh doanh xuất khẩu một số mặt hàng thủy sản.


Công ty có khu trại nuôi giống thủy sản khá quy mô tại Dốc Đá Trắng, huyện Vạn Ninh và chính thức đưa trại giống vào hoạt động vào tháng 6/2006.

Với trại nuôi, nhà xưởng trang thiết bị hiện có và đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm cũng như mối quan hệ với bà con nông dân và các Viện nghiên cứu thủy sản, Công ty Cổ phần Thanh Thanh đã trở thành một đối tác tốt và đủ khả năng để thực hiện dự án: “Dịch vụ kỹ thuật và con giống bào ngư và tôm chân trắng sạch bệnh cho nông dân” do GCF tài trợ.

Mục tiêu của dự án này là cải thiện sự tiếp cận đến giống tôm chân trắng và bào ngư sạch bệnh và tư vấn kỹ thuật nuôi trồng theo tiêu chuẩn GAqP cho bà con nuôi trồng thủy sản và các trại giống tại Khánh Hoà.

Dự án có 4 đầu ra với 13 hoạt động sau:

Đầu ra 1: Tăng cường sự tiếp cận của bà con nông dân và trại sản xuất giống để con giống tôm thẻ chân trắng sạch bệnh (nauplius và post) theo tiêu chuẩn GAqP

Hoạt động 1. 1 Đào tạo và trợ giúp kỹ thuật - Đàn giống bố mẹ - Tôm thẻ chân trắng;

Hoạt động 1. 2. Đào tạo và trợ giúp kỹ thuật - Nuôi tôm chân trắng thương phẩm;

Hoạt động 1. 3. Nâng cấp phương tiện và thiết bị trại giống để đạt tiêu chuẩn GAqP;

Hoạt động 1. 4. Xây dựng mô hình trình diễn và hướng dẫn kỹ thuật - Nuôi thương phẩm tôm chân trắng.

Đầu ra 2: Tăng cường sự tiếp cận của bà con nông dân con giống bào ngư sạch bệnh (post - larvae) theo tiêu chuẩn GAqP

Hoạt động 2. 1. Đào tạo và trợ giúp kỹ thuật - Đàn giống bố mẹ - Bào ngư;

Hoạt động 2. 2. Đào tạo và trợ giúp kỹ thuật - Nuôi bào ngư thương phẩm;

Hoạt động 2. 3. Nâng cấp phương tiện và thiết bị trại giống để đạt tiêu chuẩn GAqP;

Hoạt động 2. 4. Xây dựng mô hình trình diễn và hướng dẫn kỹ thuật - Nuôi thương phẩm bào ngư.

Đầu ra 3: Tăng cường sự tiếp cận đến kỹ thuật nuôi cấy tảo với mục đích thương mại (dùng làm thức ăn cho tôm và bào ngư) cho bà con nuôi trồng thủy sản

Hoạt động 3 . 1. Đào tạo và trợ giúp kỹ thuật - Nuôi cấy, nhân giống tảo, rau câu;

Hoạt động 3 . 2 . Thiết lập phòng nhân giống tảo, rau câu và mô hình trình diễn;

Đầu ra 4: Nâng cao nhận thức của bà con nuôi trồng thủy sản về tầm quan trọng của con giống sạch bệnh và giá trị của dịch vụ tư vấn kỹ thuật. Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.

Hoạt động 4. 1. Phổ biến quảng bá con giống mới;

Hoạt động 4. 2. Cải thiện năng lực quản lý của Công ty Cổ phần Thanh Thanh;

Hoạt động 4. 3. Các hoạt động trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp.

Ngày 7/10/2008, ông Nguyễn Duy Thanh Giám đốc Công ty và ông Amarnath Reddy cố vấn cấp cao của GCF đã ký Thoả thuận Tài trợ giữa Chương trình Hỗ trợ Cạnh tranh Toàn cầu cho Doanh nghiệp Việt Nam (GCF) và Công ty Cổ phần Thanh Thanh.  

Tổng kinh phí của dự án là 5.083.565.850VND, trong đó:

- GCF tài trợ 3.666.924.388VND

- Công ty Cổ phần Thanh Thanh góp vốn đối ứng là 1.416.641.463VND

Thời gian thực hiện dự án là 19 tháng bắt đầu từ 1/10/2008 đến 30/6/2010.

Sự thành công của dự án sẽ tăng cường tính cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân qua việc tiếp cận tốt hơn các thông tin cần thiết, các dịch vụ hỗ trợ - đó cũng chính là mục tiêu ngắn hạn các hoạt động của GCF trong tiểu hợp phần 3 của Chương trinh BSPS tại tỉnh Khánh Hoà.

Nguyễn Duy Thanh
Giám đốc Công ty CP Thanh Thanh
CÁC TIN KHÁC
  Kết thúc dự án “Nâng cao năng lực Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa”
  Thể thao Đan Mạch
  ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CẠNH TRANH TOÀN CẦU (GCF) THUỘC HỢP PHẦN 3 CỦA DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (BSPS) TẠI VIỆT NAM
  Văn học Đan Mạch
  Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Peter Lysholt Hansen thăm một số doanh nghiệp thực hiện dự án GCF
  Nền Văn hóa Đan Mạch
  Lễ ký Thỏa thuận tài trợ của GCF
  KÝ KẾT THỎA THUẬN TÀI TRỢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CHƯƠNG TRÌNH BSPS - DANIDA - HỢP PHẦN 3
  NHÌN LẠI MỘT NĂM THỰC HIỆN DỰ ÁN: “ NÂNG CAO NĂNG LỰC HỘI NGHỀ CÁ TỈNH KHÁNH HÒA”
  HỖ TRỢ CỦA GCF CÓ Ý NGHĨA TO LỚN TRONG VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHÁNH HÒA
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang