Số lượt truy cập:   574451


DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 30/07/18-03:15:11tongcucthuysan.gov.vn
CÁC TIN KHÁC
  Giới thiệu về Tạp chí Thủy sản Việt Nam
  Hiệu quả mô hình đồng quản lý ven biển Bình Định
  Khắc phục kịp thời sự cố tàu cá trên biển
  Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển: Tầm nhìn rộng mở, giải pháp toàn diện
  Lệ phí cấp phép khai thác thủy sản
  Đưa công nghiệp nuôi biển trở thành bộ phận chính của kinh tế biển nước ta
  Tạo động lực để phát triển bền vững lĩnh vực nuôi biển
  Các địa phương: Tăng cường chỉ đạo, thực hiện chống khai thác IUU
  Một số điều ngư dân cần biết khi tham gia khai thác hải sản trên biển
  Sẽ thanh lý "tàu 67" để thu hồi vốn
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang