Số lượt truy cập:   575645


ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NGHỀ CÁ THÀNH PHỐ CAM RANH
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 18/01/17-10:32:46

Ngày 13/01/2017, tại Trung tâm sinh hoạt chính trị TP. Cam Ranh Hội Nghề cá TP. Cam Ranh đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV (2016 – 2021).


 

         Dự đại hội có Ông Võ Thiên Lăng, Phó Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, Ông Nguyễn Trương Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa, lãnh  đạo của Hội Nghề cá TP. Cam Ranh, lãnh đạo các Sở Ban, ngành trong thành phố, cùng 80 đại biểu đại diện cho 8 Chi hội nghề cá các xã, phường.

         Nhiệm kỳ III (2011 - 2016), Thành hội đã duy trì hoạt động bình thường mặc dù tình hình khai thác và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn TP. Cam Ranh gặp không ít khó khăn như dịch bệnh, giá cả không ổn định và thời tiết nắng hạn, mưa bão; duy trì 8 Chi hội ở các phường Cam Phúc Bắc, Cam Phúc Nam, Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Phú và xã Cam Thịnh Đông. Ban Chấp hành, các Chi hội đã có nhiều cố gắng trong việc tuyên truyền, vận  động hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.

                                                                                                 

Ông Trần Văn Ớt, Phó Chủ tịch trình bày báo cáo chính trị

          Phát huy những kết quả của nhiêm kỳ III, Hội Nghề cá TP. Cam Ranh đặt ra mục tiêu phấn đấu tronh nhiệm kỳ IV như sau:

         - Hội Nghề cá TP. Cam Ranh lấy chương trình hoạt động trong những năm tới  của Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa và phương hướng phát triển của ngành thủy sản Cam Ranh là phương hướng chỉ đạo công tác Hội. Trước mắt là tổ chức phong trào Hội thật mạnh mẽ và đều khắp để phối hợp với công tác quản lý nhà nước. Đưa ngành thủy sản của thành phố phát triển hiệu quả, ổn định bền vững bảo vệ tốt môi trường.

        - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan của thành phố nhằm đẩy mạnh hoạt động của Hội như: động viên sự nhiệt tình và khả năng  lao động của hội viên, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh trên cơ sở trao  đổi kinh nghiệm, phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ nhằm không ngừng phát triển ngành thủy sản theo đúng quy hoạch chung của thành phố và từng địa phương.

        Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành, Quy chế tổ chức và hoạt động Hội Nghề cá thành phố; bầu Ban Chấp hành 

nhiệm kỳ IV (2016 - 2021) gồm 11 ông, bà. Ông Phan Văn Thắng, Giám đốc Công ty Phan Nguyễn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, Bà Nguyễn Thị Hương và Ông Trần Văn Ớt được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nghề cá TP. Cam Ranh.

           Đại hội thành công tốt đẹp./.


VP Tỉnh hội
CÁC TIN KHÁC
  Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU
  Máy thu lưới thủy lực trên tàu lưới rê tầng đáy
  Các nhà đầu tư được cảnh báo nên thận trọng với nuôi trồng thủy sản
  Mưa nhiều làm thiệt hại hơn 1.140 ha tôm nuôi ở Trà Vinh
  XỬ LÝ NGHIÊM CÁC TÀU CÁ VI PHẠM HOẶC CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM KHAI THÁC
  GẶP MẶT CÁN BỘ HƯU TRÍ NGÀNH NÔNG NGHIỆP KHÁNH HÒA - NĂM 2017
  ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ V HỘI NGHỀ CÁ TỈNH NINH THUẬN
  HỘI NGHỀ CÁ KHÁNH HÒA HỖ TRỢ NGƯ DÂN GẶP RỦI RO KHI SẢN XUẤT TRÊN VÙNG BIỂN TRƯỜNG SA, HOÀNG SA NĂM 2016
  Vietfish 2016: Ngôi nhà của thủy sản châu Á
  Đà Nẵng: Giảm số lượng tàu cá công suất dưới 20 CV
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang