Số lượt truy cập:   575778

HỘI NGHỀ CÁ KHÁNH HÒA HỖ TRỢ NGƯ DÂN GẶP RỦI RO KHI SẢN XUẤT TRÊN VÙNG BIỂN TRƯỜNG SA, HOÀNG SA NĂM 2016
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 31/12/16-09:34:58

Sáng ngày 29/12/2016 tại Hội trường Khu liên cơ 1 Sở Nông nghiệp và PTNT, thực hiện Quyết định số 34/QĐ-HNC ngày 23/12/2016 của Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa V/v Hỗ trợ ngư dân gặp rủi ro khi sản xuất trên vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa năm 2016


Sáng ngày 29/12/2016 tại Hội trường Khu liên cơ 1 Sở Nông nghiệp và PTNT, thực hiện Quyết định số 34/QĐ-HNC ngày 23/12/2016 của Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa V/v Hỗ trợ ngư dân gặp rủi ro khi sản xuất trên vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa năm 2016, Thường trực Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ trao tiền hỗ trợ cho ngư dân bị rủi ro khi sản xuất trên vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa năm 2016.

Ông Nguyễn Trương Huỳnh, Phó Chủ tịch kiêm Thư ký

Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa giới thiệu đại biểu và chương trình buổi Lễ

          Đến dự Lễ có mặt của Lãnh đạo Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa, Ông Cao Thế Trọng, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Khánh Hòa, 6 ngư dân được hỗ trợ, Chi cục Thủy sản Khánh Hòa.

        Theo Thông báo kết quả phiên họp thứ hai Ban Thường vụ mở rộng Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ IV số: 33/TB-HNC ngày 22/12/2016 V/v xét hỗ trợ cho các đối tượng có đơn xin hỗ trợ có 6 đối tượng được hỗ trợ như sau:

DANH SÁCH CHỦ TÀU ĐƯỢC HỖ TRỢ CỦA HỘI NGHỀ CÁ TỈNH KHÁNH HÒA

(Kèm theo Quyết định số: 34/QĐ-HNC ngày 23 tháng 12 năm 2016 của  Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa

V/v Hỗ trợ ngư dân gặp rủi ro khi sản xuất trên vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa năm 2016)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Số đăng ký

Sự cố

Ghi chú

Tiền hỗ trợ

1

Trần Chi

Hòn Rớ, Phước Đồng, Nha Trang

KH-97247-TS

Thuyền viên

mất tích

Nguyễn Ngọc Hậu

5

2

Phan Trãi

Ninh Thủy, Ninh Hòa

KH-91124-TS

Chìm mất tàu

Ngày 19/4/2015

20

3

Trần Khắc Thạch

Vĩnh Phước,

Nha Trang

KH-95797-TS

Chìm mất tàu

Ngày 9/9/2015

20

4

Huỳnh Phí Hùng

Hòn Rớ,

Phước Đồng

KH-96292-TS

Chìm mất tàu

Ngày 17/12/2015

20

5

Võ Văn Mãi

Hòn Rớ,

Phước Đồng

KH-91934-TS

Thuyền viên

mất tích

Trần

Ngọc Hà

5

6

Đỗ Văn Vẻ

Vĩnh Nguyên,

Nha Trang

KH-99997-TS

Chìm mất tàu

Ngày 12/9/2016

20

 

Tổng cộng

 

 

 

 

90