Số lượt truy cập:   126066


Hợp nhất 3 Tổng công ty thủy sản
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 29/12/10-09:06:45

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc việc hợp nhất 3 Tổng công ty Thủy Sản Việt Nam, Hải sản Biển Đông và Thủy sản Hạ Long thành Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (mới) hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con.


Công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, sẽ cổ phần hóa vào thời điểm thích hợp theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ ngành thủy hải sản, ngành nghề kinh doanh có liên quan và một số nhiệm vụ công ích góp phần giữ gìn an ninh, trật tự vùng biển đảo của tổ quốc.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định việc hợp nhất 3 Tổng công ty thủy sản nêu trên. Đồng thời, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư, hoạt động công ích, tạo điều kiện cho Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (mới) hoạt động hiệu quả, hoàn thành được nhiệm vụ Nhà nước giao, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hợp nhất, trình Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Tài chính có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về tài chính việc thực hiện hợp nhất trên.

Có thể thấy rằng, việc hợp nhất 3 Tổng công ty thủy sản sẽ góp phần tạo ra sự đồng bộ trong quy trình chế biến các sản phẩm thủy, hải sản, đồng thời chủ động nguồn nguyên liệu trong quá trình sản xuất, kinh doanh và xây dựng thương hiệu thủy sản Việt Nam.

Nam Anh

Chinhphu.vn, 27/12/2010

CÁC TIN KHÁC
  Đức tổ chức đại quân lễ để chia tay bà Merkel
  CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022
  Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm
  Doanh nghiệp phía Nam thiếu lao động trầm trọng
  Quyết định 1664/QĐ-TTg: phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  WWF ký ghi nhớ đưa cá tra Việt Nam đạt chứng nhận ASC
  WWF nhận sai, cá tra Việt Nam ra khỏi “danh sách đỏ”
  WWF Vietnam đồng ý đưa cá tra khỏi danh mục đỏ
  Yêu cầu WWF đưa cá tra VN ra khỏi danh sách đỏ
  Hội Nghề cá Việt Nam - phản đối WWF đưa cá tra vào danh sách đỏ
TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang