Số lượt truy cập:   574263
Tháng 5, EU đánh giá việc khắc phục 'thẻ vàng' của Việt Nam
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Vụ đền bù tàu vỏ thép 67 hư hỏng: Doanh nghiệp sẽ phải hầu tòa nếu không đạt được thỏa thuận với ngư dân
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Giải pháp đưa ngành khai thác phát triển bền vững
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Ngành tôm Cà Mau: Hướng tới tập trung và quy mô
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khảo sát mô hình nuôi cá biển tại Khánh Hòa
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2 (2018 - 2023) CÔNG TY CỔ PHẦN KHCN THỦY SẢN KHÁNH HÒA
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Công ty Cỏ phần KHCN Thủy sản Khánh Hòa được thành lập ngày 26/1/05/2010 (đăng ký lần đầu). Công ty bước đầu gặp rất nhiều khó khăn như các cổ đông và tổ chức bộ máy chưa ổn định, chưa được giao tài sản công trình. Đến năm 2013 mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
-------------------------------------------------------------------------------------
Tái cơ cấu thủy sản: Trọng tâm từ khoa học kỹ thuật
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Kiểm soát chặt hoạt động nghề cá
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Khởi đầu 4.0 để nuôi tôm bền vững
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Ngành tôm năm 2018: Mũi nhọn công nghệ
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang