Số lượt truy cập:   274050
Hoàn thành quy trình thiết kế, và chế tạo thử nghiệm thành công tàu hai thân CAT-85-09
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Tàu 2 thân thử nghiệm đã hạ thuỷ thành công từ nhà xưởng Hòn Rớ, Nha Trang thuộc UNINSHIP.
-------------------------------------------------------------------------------------
MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA ĐỀ TÀI “Nghiên cứu đặc điểm sinh học ấu trùng tôm hùm bông (Panulirus ornatus) làm cơ sở cho việc tạo công nghệ sản xuất giống”
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Đề tài do TS. Nguyễn Thị Bích Thúy làm chủ nhiệm bắt đầu thực hiện từ tháng 1/2009. Phần nội dung nghiên cứu về nuôi tôm bố mẹ trong lồng trên biển đã được triển khai trên bè nuôi đặt tại vùng biển Cam Phúc Nam, thuộc vịnh Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa.
-------------------------------------------------------------------------------------
Một số kết quả ban đầu của đề tài “Nghiên cứu áp dụng phương pháp thủy âm đa tần số để xác định đặc tính âm phản hổi của một số loài cá nổi nhỏ ở biển Việt Nam”
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Đề tài “Nghiên cứu áp dụng phương pháp thủy âm đa tần số để xác định đặc tính âm phản hổi của một số loài cá nổi nhỏ ở biển Việt Nam” gồm 2 nội dung nghiên cứu chính: (1) Nghiên cứu đặc tính âm phản hồi theo tần số của một số loài cá nổi nhỏ và (2) Xác định hệ số phản hồi âm của cá sòng nhật (Trachurus japonicus) và cá hố (Trichiurus lepturus). Số liệu sử dụng của đề tài được thu thập bởi đề tài “cá nổi nhỏ” và dự án “Việt – Trung”.
-------------------------------------------------------------------------------------
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN LƯỚI RÊ HỖN HỢP TẠI VÙNG BIỂN VỊNH BẮC BỘ
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Những năm gần đây, một nghề đánh bắt mới đã được du nhập vào nước ta đó là nghề lưới rê hỗn hợp của Trung Quốc. Nghề lưới rê hỗn hợp đang được phát triển mạnh ở Nam Định và đã phát triển lan rộng đến một số nơi của một số tỉnh miền Trung.
-------------------------------------------------------------------------------------
Tình hình hoạt động khai thác của các đội tàu ở vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ năm 2008
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Sức chịu tải môi trường thuỷ vực nuôi cá nồng bè ven biển
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Một số kết quả nghiên cứu về vấn đề này, do viện Nghiên cứu Hải sản chủ trì thực hiện (2004 – 2005); đã được triển khai đối với hai thuỷ vực nuôi cá lồng bè là Tùng Gấu (Cát Bà - Hải Phòng) và đảo Phất Cờ (Vân Đồn – Quảng Ninh).
-------------------------------------------------------------------------------------
Kết quả nghiên cứu bước đầu về khai thác Cá Ngừ Đại Dương giống phục vụ nuôi thương phẩm
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Kết quả nghiên cứu cải tiến nghề câu vàng cá ngừ đại dương
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Nghề câu vàng cá ngừ đại dương đã được du nhập vào nước ta từ năm 1992. Đến nay, số lượng tàu câu vàng cá ngừ đại dương của cả nước có khoảng 1.670 tàu, trong đó có khoảng 45 tàu câu công nghiệp, số còn lại là các tàu có kích thước nhỏ với công nghệ khai thác thô sơ.
-------------------------------------------------------------------------------------
Một số thông tin cơ bản về cá nóc biển Việt Nam
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Nằm trong khu hệ cá biển cận nhiệt đới, biển Việt Nam khá đang dạng về thành phần loài hải sản, trong đó có cả các loài độc hại và cá nóc biển là một trong những loài đó. Cá nóc là tên chung cho các loài cá thuộc bốn họ: họ cá nóc hòm (Ostraciidae), họ cá nóc ba răng (Triodontidae), họ cá nóc bốn răng (Tetraodontidae) và họ cá nóc nhím (Diodontidae) và chúng đều thuộc bộ Tetraodontiformes.
-------------------------------------------------------------------------------------
Một số kết quả nghiên cứu về mồi câu cá Ngừ Đại Dương
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang