Số lượt truy cập:   574996
Giá một số nguyên liệu thuỷ hải sản xuất khẩu tại Đà Nẵng - Huế - ngày 03/11/2009
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Giá một số mặt hàng thuỷ hải sản nguyên liệu tại Bình Thuận - ngày 20/10/2009
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Giá tôm ở một số địa phương tại tỉnh Sóc Trăng - ngày 12/10/2009, đv: đ/kg
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Giá nguyên liệu thủy sản tại Kiên Giang – ngày 6/10/2009
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Giá xuất tiểu ngạch một số mặt hàng thuỷ hải sản tại Quảng Ninh – ngày 8/9/2009
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ Cầu Vồng, Hải Phòng – ngày 1/9/2009
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ đầu mối Bình Điền, Tp. Hồ Chí Minh – ngày 18/8/2009
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Giá một số mặt hàng thủy sản tại chợ Cầu Vồng, Đồ Sơn, Hải Phòng - ngày 4/8/2009
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Giá một số mặt hàng thủy hải sản tại chợ đầu mối Bình Điền, Tp. HCM - ngày 28/7/2009
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Giá một số mặt hàng thuỷ sản tại khu vực vành đai chợ Tam Bạc, Hải Phòng - ngày 21/7/2009
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang