Số lượt truy cập:   576406
Thông tư 12 và cơ chế “đổi chủ cho tàu”
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Báo động nợ xấu "tàu 67"
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Khánh Hòa: Nguồn lợi thủy sản cạn kiệt bởi nạn đánh bắt bằng giã cào
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Cần thống nhất trong quản lý hệ thống cảng cá
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang