Số lượt truy cập:   575822
DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Đưa công nghiệp nuôi biển trở thành bộ phận chính của kinh tế biển nước ta
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Tạo động lực để phát triển bền vững lĩnh vực nuôi biển
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Các địa phương: Tăng cường chỉ đạo, thực hiện chống khai thác IUU
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Một số điều ngư dân cần biết khi tham gia khai thác hải sản trên biển
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Sẽ thanh lý "tàu 67" để thu hồi vốn
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Quảng Ninh: Hạ thủy thành công tàu cá Atlantic titan
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Hội Nghề cá Việt Nam sẽ giữ nguyên tên gọi
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
5 kiến nghị của Hội Nghề cá về khai thác xa bờ
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang