Số lượt truy cập:   576092
Hiệu quả bước đầu từ “Dự án nuôi cá trong lồng bè” tại Điện Biên
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHỀ CÂU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG (PHẦN CUỐI)
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Đà Nẵng tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy, hải sản
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Tháo gỡ “thẻ vàng” của EC đối với thủy sản Việt Nam: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Thuê tàu 67 ra khơi, ngư dân Quỳnh Lưu thu nhập hàng trăm triệu đồng/chuyến
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Khánh Hòa hướng nuôi biển bền vững
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHỀ CÂU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG (Phần 3)
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHỀ CÂU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG - PHẦN 3
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
TỔNG KẾT NGHỀ LƯỚI ĐĂNG NĂM 2018
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang