Số lượt truy cập:   577428
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2 (2018 - 2023) CÔNG TY CỔ PHẦN KHCN THỦY SẢN KHÁNH HÒA
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Công ty Cỏ phần KHCN Thủy sản Khánh Hòa được thành lập ngày 26/1/05/2010 (đăng ký lần đầu). Công ty bước đầu gặp rất nhiều khó khăn như các cổ đông và tổ chức bộ máy chưa ổn định, chưa được giao tài sản công trình. Đến năm 2013 mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
-------------------------------------------------------------------------------------
Tái cơ cấu thủy sản: Trọng tâm từ khoa học kỹ thuật
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Kiểm soát chặt hoạt động nghề cá
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Khởi đầu 4.0 để nuôi tôm bền vững
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Ngành tôm năm 2018: Mũi nhọn công nghệ
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Ngư dân vi phạm, lãnh đạo chịu trách nhiệm
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
“Ông trùm” nuôi tôm công nghệ cao kể chuyện chinh phục vùng cát trắng
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Hiệu quả dự án khuyến ngư
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
“Vua Tôm” Lê Văn Quang: “Tôi chưa phải là doanh nhân kiệt xuất”
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
Bình Định có khu nuôi tôm công nghệ cao đầu tiên
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang