Số lượt truy cập:   577426
TỔNG KẾT NGHỀ LƯỚI ĐĂNG NĂM 2017
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Sáng ngày 17/10, tại Hội trường Khu liên cơ 2 Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa, Hội Nghề cá Khánh Hòa phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị Tổng kết nghề lưới đăng và kỷ niệm ngày truyền thống nghề lưới đăng 17/10 năm 2017.
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang