Số lượt truy cập:   681267
Các bài báo cáo tham luận tại Hội nghị đồng quản lý nghề cá quy mô nhỏ tại Việt Nam
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Sáng 26/10, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã khai mạc hội nghị đồng quản lý nghề cá quy mô nhỏ tại Việt Nam.
-------------------------------------------------------------------------------------
Dự thảo hướng dẫn quốc gia về Đồng quản lý nghề cá quy mô nhỏ tại Việt Nam
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Nhìn chung, các mô hình quản lý mang tính chất đồng quản lý trong ngành thủy sản của bảy vùng trên cả nước thể hiện tính đa dạng về cả hình thức tổ chức, nội dung đồng quản lý và mức độ tham gia của các bên. Một số mô hình đã hình thành và đi vào hoạt động ổn định, một số mô hình mới bước vào giai đoạn hình thành nhưng đã mang lại những kết quả khả quan trong quản lý sản xuất và bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản
-------------------------------------------------------------------------------------
Quy trình đề xuất Đồng quản lý nghề cá nhỏ ven bờ tại Khánh Hòa
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Ban biên tập KHAFA xin giới thiệu với các độc giả Quy trình đề xuất Đồng quản lý nghề cá nhỏ ven bờ tại Khánh Hòa.
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang