Số lượt truy cập:   681245
Hội nghị quốc gia: “Tăng cường quản lý năng lực khai thác thủy sản ở Việt Nam”
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Từ ngày 20-23/5/2010, tại Nha Trang đã diễn ra Hội nghị quốc gia: “Tăng cường quản lý năng lực khai thác thủy sản ở Việt Nam” do Tổng cục Thủy sản Việt Nam kết hợp với Tổ chức FAO tổ chức.
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang