Số lượt truy cập:   681223
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Hội Nghề cá Khánh Hòa
-------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG BÁO VỀ CÁ CHẼM GIỐNG VÀ MÔ HÌNH NUÔI CÁ CHẼM BẰNG THỨC ĂN CÔNG NGHIỆP
Hội Nghề cá Khánh Hòa
Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa xin giới thiệu với khách hàng trong nước 1 doanh nghiệp của Hội có đầy đủ uy tín, năng lực cung cấp cho quý khách hàng giống cá chẽm có chất lượng cao và mô hình nuôi cá chẽm bằng thức ăn công nghiệp. Xin mời khách hàng liên hệ với địa chỉ sau:
-------------------------------------------------------------------------------------


TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang